Vandra genom Solsystemet

Inför klubbens 10-årsdag så började medlemmarna bygga en skalmodell över Solsystemet. Vid den tiden räknades även Pluto som en planet så det resulterade i nio planetmodeller och en solmodell som bestod av en metallring med en diameter på 1,5 meter runt ett träd på Kumla torg.


Solen och planeterna ut till och med Mars sträcker sig österut längs Hagendalsvägen upp mot högsta delen av åsen där Södra Kungsvägen går. Därifrån kan man se både platsen där solmodellen står och över gärdena upp till toppen på Kvarntorpshögen där Pluto sitter som en pepparkornstor kula på väggen till Toppstugan.


Då är det i viss mån möjligt att förstå hur stora avstånden verkligen är i solsystemet. De yttre planeterna, Jupiter och Saturnus ligger på vägen österut mot Hällabrottet. Uranus och Neptunus ligger Hällabrottet.


Avståndet mellan Solen på torget och Pluto på Kvarntorpshögen är ca. 6,3 km.

Kvarntorpshögen strax utanför Kumla

Bilder runt Planetvandringen

Planeternas placering

Kartorna finns större i broschyren till vår planetvandring

Ladda ner den här logo för pdf

Eller klicka på kartorna för att se en större version.

 1. Solen Kumla torg
 2. Merkurius Hagendalsvägen 12
 3. Venus Hagendalsvägen 14-18
 4. Jorden Hagendalsvägen 20 A-C
 5. Mars Hagendalsvägen 24
 6. Jupiter längs Kyrkogatan
 7. Saturnus Korsningen Kumlaån och Kyrkogatan
 8. Uranus längs Yxhultsvägen
 9. Neptunus längs Yxhultsvägen
 10. Pluto på Kvantorpsvägen, på kaffestugans västervägg.
Visar var de inre planeterna finns

Den övre kartan är ett utsnitt av den undre, längst upp i vänster hörn finns den rutan.

visar var planeterna mellan Kumla och Hällabrottet finns

Kaffestugan på Kvarntorpshögens topp är öppen kl 10.00 till 17.00 i Juni till och med Augusti. Visar var de 
  yttersta planeterna i vandringen finns

Snabba fakta

Skalan är ca. 1:1 000 000 000.

I denna skala blir ljushastigheten ca. 0,3 meter/sekund.

Månen skulle vara 4 mm stor och ligga på 40 cm från jorden.

Närmaste stjärngranne till Solen är Proxima Centauri som ligger på fyra ljusårs avstånd, i denna skala blir det ca. 40 000 km, med andra ord ett varv runt Jorden.